Mere om Fredensborg - Esrum sø

Danmarks vandrigeste sø

Esrum sø er Danmarks næststørste sø. Den har et overfladeareal på 17,3 km²
Største dybde er 22,3 m. Med en gennemsnitsdybde på 13,5 m, har søen et vandvolumen på 233 mill. m³, hvilket er Danmarks største.
Søen ejes af staten og administreres af Naturstyrelsen – Nordsjælland. Læs mere her… 

***

“Kortet viser dybdekurver, og er åbent data…Tekst og links må du gerne anvende…Al held og lykke med dit spændende projekt – siden ser allerede rigtig god ud…” Venlig hilsen | Sekretariat (Randbøl)

Amira Ibrahim Ahmed, Web- og kommunikationsmedarbejder, https://naturstyrelsen.dk/om-os/kontakt/

Kilde: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/esrum-soe/

***

Bådfarten Esrum Sø

Bådfarten – Esrum Sø

Esrum Sø er et såkaldt dødishul. For omkring 20.000 år siden rykkede gletsjere fra Sverige ind over Nordsjælland, og de skubbede og stablede det materiale, der lå der, hvor Esrum Sø ligger, mod vest, op til den såkaldte Gribskovlinie, hvis højeste punkt er Multebjerg. Det vil sige, at den østlige del af Gribskov så at sige er hentet fra Esrum Sø. Da isen trak sig tilbage, blev en stor klump dødis liggende, og den smeltede gradvis under den efterfølgende temperaturstigning og efterlod for ca. 17.000 år siden det hul, hvor Esrum Sø ligger i dag. Læs mere her… 

***

Kilde: http://xn--bdfartenesrums-lib13a.dk/esrumsoe.htm

***

Klubbens historie

Fredensborg Roklub blev stiftet den 16. april 1933 af Thøger Vilstrup. Allerede i løbet af de første par år købte klubben den grund, som roklubben stadig ligger på. Grunden samt klubhuset er fortsat ejet af medlemmerne.

Fredensborg Roklub var i begyndelsen kun for herrer. I 1941 blev der stiftet en dameroklub, som havde sit klubhus henne ved Skipperhuset. (Det er dette klubhus, der nu står for enden af græsplænen). De to roklubber blev slået sammen i 1968 samtidig med, at den oprindelige herreroklub blev udvidet til det dobbelte. Tilbygningen er den halvdel af hovedbygningen, der ligger nærmest parkeringspladsen. Læs mere her… 

***

Kilde: https://fredensborgroklub.dk/?page_id=178

***

Bådelavets historie

Det var i sandhed en på flere måder vidunderlig aften, den aften på Sørup Havn, fuglene salg kun i dur – fiskene sprang som delfiner over Esrom Søens vover – aftensolen var på vej ned over Gribskov – heksen på bålet – sørupperne sad traditionen tro bænket ved medbragte borde og madkurve og efter båltale over kaffen, blev Sørup Havns Bådelav født på Kurt Bove´s tanker om, at oprette et lav for bådpladslejere i Sørup Havn, som et fælles talerør overfor havnens ejer Statsskoven.

Dette skete Sct. Hans aften det herrens år 1989. Læs mere her… 

***

Hermed giver vi tilladelse til anvendelse af vore fotos. Mvh 

Anders Fisker: http://www.soeruphavn.dk/8875/Historie

***