Asminderød Kirke

Asminderød kirke er en middelalder-kirke. Den østlige del af skibet er fra første halvdel af 1100-tallet, mens den vestlige del er fra sidst i samme århundrede. De tykke mure tyder på, at skibet oprindeligt kan have båret et tårn fra samme periode (romanske). Det nuværende tårn er formentlig bygget samtidig med kirkens hvælvinger i 1400-tallet. Omkring 1500 udvidedes koret til sin nuværende størrelse af samme bredde som skibet. Våbenhuset mod nord er fra første halvdel af 1200-tallet, mens det lille sakristi først kom til i 1839. Det store sideskib mod syd føjedes til i 1736.

Kirkens indre

Prædikestolen er fra slutningen af 1500-tallet, lydhimlen dog fra ca. 1630. Kirkens bænke er dels fra samme tid som prædikestolen, dels senere efterligninger fra 1736. På sideskibets sydvæg er opsat det oprindelige korbuekrucifikx fra ca. 1500.

To kirkeskibe, orlogsfregatten ‘Søe Blomsten’ fra sidste halvdel af 1700-tallet og orlogsbriggen ‘Anna Catharina’ fra 1820 hænger nu i sideskibet.
Kirken rummer to døbefonte, hvoraf kun den ene er i brug. Det er en romansk granitfont i firkløverform på en ny fod, opstillet i kirken i 1903. Det bærer et sydtysk messingfad fra ca. 1575 med fremstilling af Mariæ Bebudelse. Den anden døbefont, som nu står mellem hoved- og sideskib, er en beskeden sandstensfont fra 1837.

Ved restaureringen 1992 fik kirken nyt alter af Erik Heide i støbejern og messing, “Sporet af den opstandne” og nyt alterbord af granit.
Kirkens alterkalk er et fornemt stykke smedearbejde fra sidste halvdel af 1300-tallet, idet bægeret dog er nyere – formentlig påsat samtidig med anskaffelsen af disk og oblatæske i 1732-33. Kanden er fra ca. 1830.
Alterstagerne er leveret af Matthis Hecht i Helsingør i 1681.
Kirkens messehagler er skabt af Lin Utzon i 1994.

Det store orgel på 30 stemmer, de omkranser indgangen, er leveret i 1993 af orgelbygger Gunnar Husted. Kirken har to klokker, den ældste og største er støbt af Johannes Fastenowe i 1511, den anden og mindre af Laurids Madsen i 1553 til Kirke Helsinge i Nordvestsjælland – og formentlig kommet til kirken i forbindelse med klokkeskatten i 1602.
Kirken rummer nogle epitafier og mindetavler over faldne i krigene 1848 og 1864 samt en enkelt falden ved tyskernes overtagelse af Jægersborg Kaserne i 1943. 

Kendte gravsteder

Asminderød Kirkegård rummer  flere kendte gravsteder. Her skal blot nævnes to: Balletmester August Bournonvilles og forfatterens Frederik Paludan-Müllers.

*** 

Asminderød kirke har venligt givet tilladelse til, at dette materiale bringes på hjemmesiden – video og tekst er ikke lavet af kirken selv. For kirkens egen hjemmeside se:

Kilde: Fredensborgkirkerne.dk

***