Fredensborg Slot

***

***

Fredensborg Slot - Historisk indblik

Fredensborgs udvikling er tæt knyttet til det slot, som Frederik 4. lod opføre 1720‑22. Det havde ikke været meningen, at der skulle opstå en by omkring slottet, idet håndværkere og soldater var henvist til at bo i den nærliggende tidligere landsby Asminderød. En by opstod imidlertid efterhånden, især fra sidste halvdel af 1700-tallet. Ved indgangen til 1850’erne var bebyggelsen centreret øst for Kongevejen, men udviklingen var gået i stå. Læs mere her

***

Larsen, Christian: Fredensborgs historie i Trap Danmark på lex.dk. Hentet 6. december 2022 fra https://trap.lex.dk/Fredensborgs_historie

Skrevet af: Seniorforsker, PH.D. I HISTORIE Christian Larsen

***

Fredensborg By

***

Fredensborg har en befolkning på 8.519 og et areal på 469 ha. Byen ligger 8 km nordøst for Hillerød og 15 km sydvest for Helsingør. Den er opstået som serviceby for Fredensborg Slot fra 1722. Dens første gade blev Slotsgade, der løber i sydgående retning fra slottet; siden anlagdes hovedgaden, den senere Jernbanegade, i sydøstgående retning mod bydelen Asminderød. Omkring disse gader er bevaret mange eksempler på datidens rustikke og hist og her ekstravagante villabyggeri.

Med Nordbanen fra København til Helsingør fra 1864 blev byen stationsby og fik efterhånden et bredere erhvervsliv, men byen er som før præget af pensionister og udpendlere. En stærk vækst fra 1960’erne gav sig udslag i parcel- og rækkehusbyggeri, først i Asminderød og siden i Endrup nord for den store slotsparkLæs mere Her…

***

Christiansen, Eigil Olesen, Rikke SteenholtFredensborg i Trap Danmark på lex.dk. Hentet 24. december 2022 fra https://trap.lex.dk/Fredensborg 

***

Fredensborg by - Historisk indblik

***

Fredensborg og Asminderød voksede sammen og udgjorde ved indgangen til 1920’erne en samlet bebyggelse. Byen, der i 1921 havde 1.951 indbyggere, fik karakter af villa- og forretningsby, hvor hovedparten levede af handel og håndværk. Indbyggertallet fortsatte med at stige… Læs mere her

***

Larsen, Christian: Fredensborgs historie i Trap Danmark på lex.dk. Hentet 6. december 2022 fra https://trap.lex.dk/Fredensborgs_historie

***

Fredensborg Station - Information

***

***

Fredensborg Station - Historisk indblik

I filmen “Don Olsen kommer til byen” ankommer Dirch Passer mod slutningen af filmen med toget til stationen forklædt som kvinde. (1964)

I en scene i “Familien Jul” ses mor Agnete (Marie Askehave), der er politibetjent, køre forbi Fredensborg Station og senere sender Hugo Pixi afsted med bussen samme sted. (2014)

***

Kilde: https://danskefilm.dk/lokation.php?id=283

***

***

Situationsplan, med prospekter af Fredensborg Station, over den sjellandske Jernbane fra Kjöbenhavn til Helsingör med Sidebane til Klampenborg.

Strækningen mellem Hillerød og Snekkersten, er en del af København – Hillerød – Helsingør banen og blev anlagt efter lov af 19. februar 1861.

Strækningen blev indviet af kong Christian IX den 8. juni 1864, under 2. Slesvigske krig.

***

Materialet er fri af ophavsret:  Det kgl. Bibliotek

Med prospekter af Lyngby Station, Frederiksborg Station, Fredensborg Station, Klampenborg Station og Helsingør Stationsamlet, udgivet og forlagt af Chr. M. Tegning er Revnet i midterfolden, repareret i kanterne.

Varianttitel: Situationsplan med tilhørende Nivellement m.m. over den sjællandske Jernbane fra Kjöbenhavn til Helsingör med Sidebane til Klampenborg.

***

Materialet er fri af ophavsret:  Det kgl. Bibliotek

***

Fredensborg - Esrum sø

***

***

***

Esrum Sø er Danmarks tredjestørste sø. Den har et areal på 1.730 ha, hvoraf den nordvestlige fjerdedel på ca. 512 ha ligger i Gribskov Kommune. Søen har en gennemsnitsdybde på 13,5 m og en størstedybde på 22,3 m, hvilket giver et vandvolumen på 233 mio. m3. Det gør Esrum Sø til landets vandrigeste.

 

Søen er kalkrig og basisk, men forholdsvis renvandet. Det skyldes bl.a., at halvdelen af det ca. 6.200 ha store opland udgøres af skov og naturarealer, samt at en stor del af søens vand kommer fra kilder i bunden og fra nedbøren. Vandudskiftningen er langsom, og opholdstiden ligger på 13‑16 år. Læs mere her… 

***

Møller, Peter Friis: Esrum Sø i Trap Danmark på lex.dk. Hentet 22. januar 2023 fra https://trap.lex.dk/Esrum_Sø

Skrevet af: Peter Friis Møller, Forstkandidat

***

Danmarks vandrigeste sø

Esrum sø er Danmarks næststørste sø. Den har et overfladeareal på 17,3 km²
Største dybde er 22,3 m. Med en gennemsnitsdybde på 13,5 m, har søen et vandvolumen på 233 mill. m³, hvilket er Danmarks største.
Søen ejes af staten og administreres af Naturstyrelsen – Nordsjælland. Læs mere her… 

***

Kilde: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/esrum-soe/

***

Fredensborg Møllelaug

Lidt om Højsager Mølles historie

1870 Gårdejer Jørgen Petersen fra “Lundegaard, Højsager lod møllebygger Steen fra Helsingør opføre møllen for en pris af 6.500,- kr. Han indsatte derpå sin søn, parcellist Jens Jørgensen, som bestyrer og møller. 

1892 Blev møllen solgt til møllersvend H. C. Petersen.

1902 Bygger H. C. Petersen en magasinbygning og en høkerforretning til møllen.Møllen forsynes med klapvinger og vindrose.

Der blev anskaffet en lokomobil, så møllen også kunne male korn i stille vejr. Lokomobilen blev i 1910 erstattet af en petroleumsmotor. 

I perioden 1919 til 1923 er der 3 forskellige ejere.

1923 Efter en kort periode som møllersvend overtog Hans Marius Madsen møllen. 
Han og hans familie varetog såvel mølle som høkerbutik i 37 år, en periode hvor mølleriet trivedes.

Der blev installeret en dieselmotor til erstatning for petroleumsmotoren. Dieselmotoren er desværre senere fjernet. 

(Se folder om mindestenen ved møllen) eller hør mere om møller Madsen og møllerfamilien ved en rundvisning i møllen.

1953 blev filmen ‘Den Gamle Mølle På Mols’ optaget i og omkring møllen. Også senere har møllen været at se i flere film – og børne-tv udsendelser.

***

Webmaster takker for en hyggelig Torsdag (15. Dec. 2022), med masser af gode historier om Højsager Mølle, Glögg og æbleskiver…!

Kilde: Fredensborg Møllelaug  

***

Arbejdet på hjemmesiden, er startet d. 22. Oktober 2022. Alt er foreløbig en “test” og håber med tiden, at gøre den til en hyggelig hjemmeside, med oplysninger og historier fra Fredensborg og nærområde.

Asminderød.dk er helt uafhængig og modtager ingen betaling eller andre fordele, fra nogen parter/firmaer.

Asminderød.dk er kun baseret på (open source). Idégrundlaget med hjemmesiden er at skabe interesse, formidle information og link’s som f.eks. (læs mere her).
 
I håbet om at give besøgende en god oplevelse, modtager Asminderød.dk gerne dit opslag, nogle fotos, en video, eventuelt med en god historie til hjemmesiden.
 
“Kontakt” os, så vender Asminderød.dk tilbage, til dig. På forhånd mange tak for hjælpen…
 
Venlig hilsen, Webmaster – Kontakt

***