Grønholt Kirke

Grønholt Kirke

Beliggenhed og historie.

Grønholt Kirke er en middelalderkirke fra slutningen af 1100-tallet. Hvælvingerne er nok fra 1400-tallet. Våbenhuset dateres til omkring reformations tiden, dvs. første halvdel af 1500 tallet.
Støttepillen på kirkens øst gavl er formentlig opsat omkring 1660 for at undgå, at kirken faldt sammen.

Grønholt Kirke blev nævnt da Esrum kloster blev grundlagt i ca. 1150.

Kirken er bygget på en såkaldt ”uægte” bakke. Den var bl.a. de mange kulsvieres kirke.

Kommer man fra Fredensborg ad den gamle kirkevej, passerer man tæt forbi Voldstedet i Grønholt Vang.

Her har ligget en kongeborg. For mere en 750 år siden udøvede rigets konger og dennes mænd sine gerninger på dette sted. Kong Knud den 6. har holdt hof her i slutningen af det 12. århundrede. Man mener at det måske var ham der bestilte kirkens alterbord.

Kirkegården omkranser kirken på alle sider. Overalt er der en smuk udsigt. Dels til Grønholt by, til skoven og markerne.

Kirkens indgangs portal er fra det 15.årh. og danner et smukt indgangsparti til kirken.

Mange kendte kunstnere ligger begravet på kirkegården, bl.a. den danske skuespiller Bodil Ibsen.

 

Prædikestolen.Prædikestolen

Prædikestolen er fra 1574.
Bænkene fra 1670.
Præste – og degnestol i koret er fra 1569.

På prædikestolen ses fire timeglas, opsat efter kirkeordinansens ( 1537) bestemmelse om, at præsten på reformationstiden skulle begrænse deres prædiken til én Timeglastime.

Prædikestolen er spartansk udstyret. I nyere tid har man dog forsynet den med stafferinger uden kunstnerisk værdi.

 

 

Kirkens klokker.

Begge Kirkens klokker er middelalderlige. Den ene fra ca. Prædikestolsfront1425 har et møntaftryk fra Erik af Pommerns tid. Den anden er fra 1471 og støbt af Jens Pedersen i Slagelse.

 

 

 

Kirkens orgel.Orgelet

Orgelet er fra 1995 og er skabt af orgelbygger Carsten Lund.

 

 

 

Tårnrummet.

Jesus fremstilles i templetI Tårnrummet der nu er våbenhus befinder sig et tidligere alterbillede, ”Jesus fremstilles i templet” malet af C.Rump i 1843.Ligeledes befinder der sig en pengeblok, der tidligere var ved anbragt ved indgangen til skibet. Den er fra 1837.

 

 

 

Kirkens skib.mindetavle

I Kirkes skib er der opsat en mindetavle for dronning Juliane Maries køkkensvend hvis grav blev fundet under våbenhuset. Der er lidt mystisk ved denne gravplads, idet den døde aldrig har haft bopæl i sognet.

Mundkokken og dennes kone er også begravet i Grønholt.
Skoleholder Peder Gjerrild som døde i 1759 nævnes begravet under kirkens gulv, lige ved indgangen.

 

Alterbordet.Alterkorset

Kirkens ubestridte klenodie er det smukke og kostbare alterbord.
Det er fra 1200 tallet, og det fremstår efter restaureringen i 1964-66 i sin oprindelige skikkelse.

Bordpladen er af en gotlandsk kalksten, fritstående og vejer ca. 930 kg.
Det hviler på seks slanke søjler af samme materiale.Alteret

bordpladen ses en ”helgengrav” hvori man i sin tid opbevarede knogler af en helgen – efter sigende lårbenet af den hellige Antonius.

Alterudsmykningen er ganske enkel, et krucifiks i romansk stil, skåret i 1931 af Else Alfeldt efter tegning af arkitekt C.G. Schultz, der dengang stod for en restaurering.

Alterstagerne af messing er støbt af Matthis Hect fra Helsingør i år 1680. Desuden er der udsmykningen med fire evangelistsymboler, samt to vaser af Bornholmsk keramik.

 

Døbefont.Døbefonten

Ligeledes har kirken en enestående døbefont, der menes at stamme fra samme tid som kirkens alterbord.
Døbefonten er senere restaureret.
Fontens front er original, en firkløvet fod lavet af grå Gotlands kalk.
Skaftet er poleret Hoburg (marmor fra Gotland.)

Selve kummen er skabt af billedhuggeren Vitus NielsenDøbefontens bund ved restaureringen i 1965.
I bunden er indridset det oldkirkelige Kristus symbol, fisken. Formen af fonten er usymmetrisk, nok for at ingen skulle lægge et dåbsfad oveni fonten.

***

Kilde:http://groenholt-kirke.dk/Kirken.html

Kontakt: https://www.fredensborgprovsti.dk/kontakt

Henvisning for yderligere oplysning: www.fredensborgkirkerne.dk

***

***