Mere om Fredensborg Slot - Historisk indblik

Udsnit af den nordøstlige fjerdedel af Sjælland, under det kgl. Videnskabers societets direktion, ved rigtig landmåling optaget. Trigonometriske og astronomiske operationer prøvet. Reduceret og tegnet af Caspar Wessel aar 1768. Martin scripsit 1771, stukket af Martin Defehrt 1771

***

Public Domain Se hele kortet, i høj opløsning her: Københavns Stadsarkiv.dk   (op til 5 sek. download)

***

Jens Juels maleri Udsigt fra Sørup til Fredensborg Slot fra 1782 viser et pastoralt landskab, hvor man i forgrunden ser kronvildtet, i mellemgrunden udsigten ned mod den stille sø med markarbejderne foran og vasketøjet lagt ud til blegning, og i det fjerne ses Fredensborg Slot, næsten som et drømmesyn. Det er et arrangeret landskab, der tegner en bevægelse fra urnaturen til den ypperste civilisation.

Den flere gange udvidede hovedbygning danner midtpunktet i det store cirkelslag, hvori anlægget er indskrevet. Den sydlige halvcirkel rummer bl.a. en ottekantet forgård, mens den nordlige udfyldes af et mægtigt parterre, hvorfra haven fortsætter som en kultiveret skov ud imod Esrum Sø.

Slottets hovedbygning er opført af Johan Cornelius Krieger og er et palladiansk centralanlæg med en vestibule, fire lejligheder og en havesal omkring en flere etager høj hal dækket af en mægtig kuppel. Flere af rummene har bevaret de originale loftsmalerier af Hendrik Krock, bl.a. Havesalen, mens Kuppelsalen står i sin oprindelige skikkelse med gulv, kaminer og dørindfatninger af marmor.  Læs mere her

Forventningsfulde spejdere står klar til at byde kongefamilien velkommen i Fredensborg Slots indre slotsgård.

 

***

Skrevet af: Kjær, UllaMisfeldt, Mai: Fredensborg Slot i Trap – Danmark på lex.dk. Hentet 25. december 2022 fra https://trap.lex.dk/Fredensborg_Slot

***