Esrum sø

***

***

Esrum Sø er Danmarks tredjestørste sø. Den har et areal på 1.730 ha, hvoraf den nordvestlige fjerdedel på ca. 512 ha ligger i Gribskov Kommune. Søen har en gennemsnitsdybde på 13,5 m og en størstedybde på 22,3 m, hvilket giver et vandvolumen på 233 mio. m3. Det gør Esrum Sø til landets vandrigeste.

 

Søen er kalkrig og basisk, men forholdsvis renvandet. Det skyldes bl.a., at halvdelen af det ca. 6.200 ha store opland udgøres af skov og naturarealer, samt at en stor del af søens vand kommer fra kilder i bunden og fra nedbøren. Vandudskiftningen er langsom, og opholdstiden ligger på 13‑16 år. Læs mere her… 

***

Møller, Peter Friis: Esrum Sø i Trap Danmark på lex.dk. Hentet 22. januar 2023 fra https://trap.lex.dk/Esrum_Sø

Skrevet af: Peter Friis Møller, Forstkandidat

Kontakt: Fredensborg Modeljernbaneklub - "Lille Nord"

Formand:

Formand: Lars L. Christensen, tlf. 29 91 33 45, lars@perseus.dk

Webmaster:

Webmaster: Lars Christensen webmaster@fdmjk.dk

Klubben:

Klubben har til huse under fritidshjemmet Lundely for enden af N.W. Gadesvej i Fredensborg

Bank: Nordea, Hillerød Afdeling, reg. nr. 2276 konto nr. 4388 306 381

1. OM ASMINDERØD.DK

Asminderød.dk er gratis, kortfattet og orienterende information til dem, der gerne vil vide mere. asminderød.dk er på ingen måder tilknyttet det offentlige eller en virksomhed mv.

2. ANSVARSFRASKRIVELSE OG COOKIEPOLITIK

Du accepterer automatisk ansvarsfraskrivelserne ved brug af nærværende hjemmeside. Disse vilkår gælder for alle besøgende, brugere og andre, der har adgang til Asminderød.dk.

Hvis du ikke er enig i ansvarsfraskrivelserne bedes du øjeblikkeligt at stoppe alt aktivitet på denne hjemmeside og omgående forlade hjemmesiden.

2.1. Om indholdet på hjemmesiden Asminderød.dk

Indholdet på Asminderød.dk hjemmeside har alene karakter af orienterende information. Oplysningerne på nærværende hjemmeside må ikke opfattes som professionel information

Der kan ikke garanteres for rigtigheden af hjemmesidens indhold, herunder også indholdet af andre hjemmesider, hvilket der måtte være blevet henvist til.

Asminderød.dk fraskriver ethvert ansvar fraskrives for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, tab, skuffelser eller ulemper der er pådraget som et resultat af brug eller misbrug hjemmesiden Asminderød.dk, uanset om dette må henføres til eksempelvis manglende opdatering af indholdet på hjemmesiden, fejl, uhensigtsmæssigheder eller udeladelser m.v.

2.2. Links til andre websteder

Asminderød.dk kan indeholde links til tredjepartshjemmesider eller tjenester, der ikke ejes, administreres eller kontrolleres af Asminderød.dk.

Asminderød.dk fører ikke kontrol over eller påtager sig ansvar for indhold, privatlivspolitikker eller praksis på tredjepartshjemmesider eller tjenester. Du anerkender og accepterer yderligere, at Asminderød.dk, ikke direkte eller indirekte er ansvarlig for skader eller tab, der skyldes eller påstås at være forårsaget af eller er sket i forbindelse med brug eller tillid til sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller gives adgang til på sådanne hjemmesider eller tjenester.

Det anbefales på det kraftigste at læse vilkår og betingelser og privatlivspolitikker på tredjepartshjemmesider eller tjenester, som du besøger.

2.3. Opsigelse eller suspendering

Asminderød.dk kan opsige eller suspendere adgangen til Asminderød.dk uden forudgående varsel eller ansvar, uanset årsag, herunder uden begrænsning, og det samme gælder hvis du bryder vilkårene for brug af hjemmesiden.

2.4. Ændringer af vilkår

Asminderød.dk forbeholder ret til, at ændre eller erstatte vilkårene for brug af hjemmesiden til enhver tid.

Som besøgende, brugere og andre, der har adgang til Asminderød.dk accepterer du at være bundet eventuelt reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, skal du stoppe med at bruge tjenesten.

2.5. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, bemærkninger, rettelser eller en anden henvendelse, kan du rette henvendelse på

webinfo@asminderød.dk

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jens Juels maleri Udsigt fra Sørup til Fredensborg Slot fra 1782 viser et pastoralt landskab, hvor man i forgrunden ser kronvildtet, i mellemgrunden udsigten ned mod den stille sø med markarbejderne foran og vasketøjet lagt ud til blegning, og i det fjerne ses Fredensborg Slot, næsten som et drømmesyn. Det er et arrangeret landskab, der tegner en bevægelse fra urnaturen til den ypperste civilisation.

Ole Akhøj / Fuglsang Kunstmuseum. Licens: Frit materiale...

Jens Juels maleri Udsigt fra Sørup til Fredensborg Slot fra 1782 viser et pastoralt landskab, hvor man i forgrunden ser kronvildtet, i mellemgrunden udsigten ned mod den stille sø med markarbejderne foran og vasketøjet lagt ud til blegning, og i det fjerne ses Fredensborg Slot, næsten som et drømmesyn. Det er et arrangeret landskab, der tegner en bevægelse fra urnaturen til den ypperste civilisation.

Jens Juels maleri Udsigt fra Sørup til Fredensborg Slot fra 1782 viser et pastoralt landskab, hvor man i forgrunden ser kronvildtet, i mellemgrunden udsigten ned mod den stille sø med markarbejderne foran og vasketøjet lagt ud til blegning, og i det fjerne ses Fredensborg Slot, næsten som et drømmesyn. Det er et arrangeret landskab, der tegner en bevægelse fra urnaturen til den ypperste civilisation.

    Den nordøstlige fjerdedel af Sjælland under det kgl. Videnskabers societets direktion ved rigtig landmåling optaget og trigonometriske og astronomiske operationer prøvet. Reduceret og tegnet af Caspar Wessel aar 1768. Martin scripsit 1771, stukket af Martin Defehrt 1771

    ***

    Public Domain Københavns Stadsarkiv, se hos Københavns Stadsarkiv